Serviciu privat de pompieri

Serviciu privat de pompieri

Compania noastră oferă servicii de luptă împotriva incendiilor, precum și prevenirea acestora, la cererea dumneavoastră.

Calitatea activităților economice ale acestui serviciu privat de pompieri se datorează angajaților profesioniști și calificați în domeniul situațiilor de urgență. În același timp, ne conformăm tuturor regulilor și procedurilor existente în cadrul fiecărei întreprinderi și fiecărui eveniment unde ne prestăm serviciile.

În cazul evenimentelor de tip incendiu personalul nostru se poate lăuda cu o viteză de reacție extraordinară și cu o atitudine curajoasă în medii operaționale cu nivel ridicat de stres.

Printre misiunile executate de personalul nostru din categoria serviciilor de luptă împotriva incendiilor regăsim următoarele:

  • Intervenție în situații speciale – se realizează de către personal instruit în cadru specific, dotat cu cele mai performante mijloace de stingere a flăcărilor și de limitare a extinderii incendiilor;
  • Efectuarea verificărilor periodice și mentenanța sistemelor și aparatelor de detectare a fumului, de limitare și de stingere a incendiilor, astfel încât acestea să funcționeze la capacitate maximă;
  • Verificarea instalațiilor ale căror riscuri de defectare ar putea oferi posibilitatea izbucnirii unui incendiu.

Contactează-ne!

Apelând la Brasting știi cu siguranță că beneficiezi de un serviciu de pompieri profesioniști, experimentați, care vor lua toate măsurile atât pentru prevenirea incendiilor, cât și pentru stingerea acestora.

De asemenea, venim în ajutorul agenților economici pentru a-și îndeplini toate obligațiile conform legii ce stabilește criteriile de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență. Conform acestei legi, au obligația constituirii serviciului tip P1 operatorii economici și instituțiile care au în administrare, în același sector de competență:

a) clădiri/spații amenajate în clădiri/ansamblu de clădiri de învățământ de nivel centru universitar, inclusiv spații de cazare aferente acestora cu un număr mai mare de 1.000 de studenți, forma de învățământ – zi;
b) clădiri/spații amenajate în clădiri/ansamblu de clădiri pentru sănătate, cu un număr mai mare de 300 de paturi;
c) clădiri/spații amenajate în clădiri/ansamblu de clădiri pentru cultură, cu capacitatea mai mare de 600 de persoane;
d) clădiri/spații amenajate în clădiri/ansamblu de clădiri pentru activități sportive și spectacole cu capacitatea mai mare de 600 de persoane;
e) clădiri/spații amenajate în clădiri/ansamblu de clădiri și spații anexe pentru comerț și/sau alimentație publică, cu suprafața desfășurată peste 3.500 mp;
f) clădiri/spații amenajate în clădiri/ansamblu de clădiri pentru turism, având un număr mai mare de 200 de locuri de cazare;
g) clădiri înalte sau foarte înalte, cu excepția clădirilor de locuit;
h) construcții, clădiri/spații amenajate în clădiri/ansamblu de clădiri pentru producție și/sau depozitare, cu suprafața desfășurată între 10.000 și 50.000 mp, cu risc mare și/sau foarte mare de incendiu.